Gymnasieutbildningar

Utbildning inom järnvägsteknik är en nyhet för den svenska gymnasieskolan. Efterfrågan är och kommer vara stor på järnvägstekniker. Självklart erbjuder Nässjö utbildning inom denna sektor! Brinellgymnasiet erbjuder tre inriktningar för dig som vill arbeta som järnvägstekniker. 

svensk-tagkraft-tmx-1004-med-godstag-2

Studie- och yrkesvägledare

Lisa Brink
0380-51 87 94
Lisa.Brink@nassjo.se

På Brinellgymnasiet finns utbildningar inom järnvägsteknik på två gymnasieprogram.

  Byggprogrammet  finns utbildning inom banteknik. Du väljer då inriktningen Mark och anläggning. Den ger dig grundläggande kunskaper inom olika typer av markarbeten. Du kan sedan välja en fördjupning mot exempelvis järnvägsteknik.

  El- och energiprogrammet   finns utbildningarna el- och signalteknik inom järnväg. Du väljer då inriktningen elteknik. Inom elteknik kan du i åk 2 välja fördjupning mot järnvägsteknik – el och signal. Utbildningarna följer Skolverkets Ämnes- och läroplaner för ämnet Järnvägsteknik  som innehåller kurserna

Yrkesutgångar inom järnvägsteknik

Bantekniker

Som bantekniker arbetar du med underhåll och nybyggnation av järnväg, men arbeten med växelbyten, slipersbyten, snöröjning mm förekommer också.

Eltekniker

Som eltekniker inom järnvägen arbetar du med kontaktlednings- och elförsörjnings system för tågdrift. 

Signaltekniker

Som signaltekniker arbetar du med säkerhetstekniken som kontrollerar och styr spårburen trafik så den kan köras på ett säkert sätt.

Hälsoundersökning

Av den som ska vistas i spår krävs hälsokontroll TSFS 2013:50  och att denna är godkänd. Därför genomförs hälsoundersökning av alla som deltar i järnvägsutbildning vid Nässjö järnvägsutbildning och Brinellgymnasiet. Hälsoundersökningen omfattar bland annat kontroll av blodsockerhalt, blodtryck, syn och hörsel, drogtest samt läkarundersökning.© 2007-2011 Brinellgymnasiet, Brinellgatan 52, 571 35 Nasjo, tfn. 0380-51 88 43, fax 0380-123 45