Stipendier och bidrag

Lennart "Aktiestinsen" Israelsson har skänkt en kvarts miljon kronor till skolans ny järnvägsutbildning.

Stiftelsen ska genom årliga stipendier och bidrag till undervisning eller utbildning, stimulera och premiera välförtjänta och kreativa studerande vilket även inkluderar vuxenstuderande, inom ramen för järnvägsutbildningen vid den kommunala gymnasieskolan i Nässjö, Brinellgymnasiet. Stipendierna och bidragen kan också vara sökbara och avse utbildning och praktik för både grupp och individ. En referensgrupp bestående av ansvarig rektor jämte karaktärsämneslärare inom utbildningen bereder och lämnar förslag till stiftelsens styrelse.

Aktiestinsen© 2007-2011 Brinellgymnasiet, Brinellgatan 52, 571 35 Nasjo, tfn. 0380-51 88 43, fax 0380-123 45