Järnvägsteknisk vuxenutbildning

Sverige och flera andra länder kommer under många år framöver satsa på att underhålla och bygga ny järnväg. För att kunna göra detta behövs många kunniga järnvägstekniker! På Brinellgymnasiet i Nässjö erbjuds vuxenutbildning med tre inriktningar för dig som vill arbeta med järnvägsteknik.  

Tåg

På Nässjö järnvägsutbildning och Brinellgymnasiet erbjuds utbildningar inom järnvägsteknik för vuxenstuderande. Utbildningen för vuxenstuderande löper normalt under 1 termin.

Du har som läst Bygg- och anläggningsprogrammet eller motsvarande
För att läsa järnvägsbyggnadskurserna nedan ska du ha gått bygg- och anläggningsprogrammet eller motsvarande. Utbildningarna följer Skolverkets ämnes- och läroplaner för ämnet Järnvägsteknik .

Du har som läst El- och energiprogrammet eller motsvarande

För att läsa kurserna nedan ska du ha gått el- och energiprogrammet eller motsvarande. Utbildningarna följer Skolverkets ämnes- och läroplaner för ämnet Järnvägsteknik .

Att söka utbildningen

Utbildningen söker du via komvux eller lärcenter i din hemkommun.

Antagningskrav

Du ska gå eller ha gått el- och energiprogrammet, bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. Har du likvärdiga kunskaper kan dessa valideras. Validering görs av Nässjö järnvägsutbildning.

Hälsoundersökning

Av den som ska vistas i spår krävs hälsokontroll TSFS 2013:50  och att denna är godkänd. Därför genomförs hälsoundersökning av alla som deltar i järnvägsutbildning vid Nässjö järnvägsutbildning och Brinellgymnasiet. Hälsoundersökningen omfattar bland annat kontroll av blodsockerhalt, blodtryck, syn och hörsel, drogtest samt läkarundersökning. 

Yrkesutgångar inom järnvägsteknik

Bantekniker

Som bantekniker arbetar du med underhåll och nybyggnation av järnväg, men arbeten med växelbyten, slipersbyten, snöröjning mm förekommer också.

Eltekniker

Som eltekniker inom järnvägen arbetar du med kontaktlednings- och elförsörjnings system för tågdrift. 

Signaltekniker

Som signaltekniker arbetar du med säkerhetstekniken som kontrollerar och styr spårburen trafik så den kan köras på ett säkert sätt.© 2007-2011 Brinellgymnasiet, Brinellgatan 52, 571 35 Nasjo, tfn. 0380-51 88 43, fax 0380-123 45