Utbildningar för ditt företag

Vill du eller dina medarbetare sadla om till signaltekniker? Vi har platser kvar på KY-utbildningen!
Läs mer här (länk)

järnvägEN© 2007-2011 Brinellgymnasiet, Brinellgatan 52, 571 35 Nasjo, tfn. 0380-51 88 43, fax 0380-123 45