Frånvaro - Sjukanmälan - Dexter

 

Dexter  - automatisk telefonsvarare

Telefon 0380-64 90 32

Kontaktpersoner
Anitha Ottosson, tel 0380-51 88 44, anitha.ottosson@nassjo.se  

Sjukanmälan

- Eleven ska sjukanmäla sig mellan kl. 07.45 och 08.15 både  till sin klassföreståndare och till Dexter - automatisk telefonsvarare, tfn: 0380-64 90 32.

- Om eleven insjuknar under skoldagen kontaktas klassföreståndaren och eleven ringer också till Dexter. Man måste sjukanmäla sig varje sjukdag.

- Om vårdnadshavaren har ett eget konto i Dexter kan sjukanmälan göras på Dexter:s hemsida på internet.

Ledighet

Ledighetsansökningsblanketter finns att hämta här nedan, på ItsLearning  eller i skolans reception. 
Blankett för ledighet i högst 3 dagar finns här.
Blankett för ledighet mer än 3 dagar finns här.  

Regler och skyldigheter

Gymnasieskolan är en frivillig skolform, vilket betyder att du själv har valt att studera där. Då du antagits till gymnasieskolan och tackat ja, är det din skyldighet att följa de regler och föreskrifter, som gäller vid gymnasieskolan. Se vår handlingsplan  

Bl a är du skyldig att deltaga i undervisningen inklusive obligatoriska aktiviteter som friluftsdagar, temadagar och SYV-information.

Studiebidraget bygger på att heltidsstudier bedrivs.

 © 2007-2011 Brinellgymnasiet, Brinellgatan 52, 571 35 Nasjo, tfn. 0380-51 88 43, fax 0380-123 45