Vård- och omsorgscollege

VOC

Kontakt

Utbildningsledare
Marita Svensson 
0380- 51 87 30
marita.svensson@nassjo.se   

Lokalt certifierad samarbetsform

Vård- och omsorgscollege Höglandet är en lokalt certifierad samverkansform mellan utbildning och arbetsliv. Gymnasiernas och de kommunala vuxenutbildningarnas vård- och omsorgsprogram ingår, liksom Yrkeshögskoleutbildningen ’Behandlingspedagog neuropsykiatriska funktionsnedsättningar’ på Campus i12 i Eksjö. Tillsammans med arbetsgivarna i kommunerna, inom landstinget och den privata sektorn uppfylls kraven för att bli godkänd av föreningen Vård- och omsorgscollege. Höglandet är unikt i att fem kommuner och landsting samverkar både regionalt och lokalt.

Elever vid vård- och omsorgsprogrammet på Brinellgymnasiet har möjlighet till diplomering vid avslutad utbildning. Utbildningen är relevant genom arbetslivets medverkan och att praktiken sker med hjälp av kvalificerade handledare. Eleverna blir attraktiva på arbetsmarknaden.

Vårdyrken passar både män och kvinnor och vårt lokala college ska verka för att få fler män in i verksamheterna. All samverkan inom college ska ha ett hälsoperspektiv för ett hållbart och utvecklande arbetsliv.

Samarbetet innebär att eleverna får tillgång till aktiviteter som genomförs gemensamt på Höglandet. Där har vi redan via regionalt college startat med introduktion till Esther-arbetet tillsammans med kommunernas och landstingets coacher. Vuxenutbildningarna har liknande struktur och följer arbetsgivarnas krav på språkkunskaper för anställning. Praktiksamordning har funnits länge på Höglandet men utvecklas nu med handledarutbildningar enligt Vård- och omsorgscolleges riktlinjer.

Läs mer om VO-College på www.vo-college.se