Elevhälsan

Elevhälsans funktion är att stödja, vägleda och förbättra elevernas hälsa, villkor och arbete i skolan. Vi arbetar i första hand med hälsofrämjande och förebyggande, vilket bland annat innebär främjande av sunda levnadsvanor och god närvaro i skolan samt arbete mot alla former av beroende och droger.

Elevvård bedrivs av all personal men elevhälsan har det specifika uppdraget.I elevhälsoteamet ingår skolkuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och studie- och yrkesvägledare.Tillsammans med rektorer och klassföreståndare deltar elevvårdsteamet i elevvårdskonferenser med elever och vårdnadshavare om det uppstår problem i skolsituationen.Till elevhälsan kan elever och vårdnadshavare vända sig om eleven av någon anledning inte mår bra. Vid behov kan då kontakt tas med t ex skolläkare, hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Vid sidan om Elevhälsan finns det även en Skolpastor  

SKOLSKÖTERSKOR

cecilia isaksson

Cecilia Isaksson

0380-51 88 80
cecilia.isaksson@nassjo.se

IM, Gy. sär., VO, BF, EK, HA

madeleine sundhall

Madeleine Sundhall 

0380-51 88 28
madeleine.sundhall@nassjo.se

BA, EE, VF, SA, ES, HV, NA, IN, TE

 

KURATORER

maria barkström

Maria Barkström

0380-51 79 82
maria.barkstrom@nassjo.se

sofi hägg

Sofi Hägg 

0380-51 89 94
sofi.hagg@nassjo.se

 

SPECIALPEDAGOGER

IN, NA, TE, ES

Jessica Högberg tel. 0380-51 88 08 jessica.hogberg@nassjo.se

BF, HA, EK, VO, SA

Marie Andersson tel. 0380-51 87 16 marie.andersson1@nassjo.se

BA, HVSTY, HVFRI, EE, VF

Linda Leijon tel. 0380-51 82 94 linda.leijon@nassjo.se

IM 

Liseotte Thure tel. 0380-51 80 59 liselotte.thure@nassjo.se  

ALFA

Anna Lindstedt tel. 0380-51 72 92 anna.lindstedt@nassjo.se

SPECIALLÄRARE

 

Ann-Christin Svärd tel. 0380-51 83 98 ann-christin.svard@nassjo.se  

 

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

IN, NA, TE, HVSTY, HVFRI

Anna Ferngren Porss tel. 0380-51 79 42 anna.ferngren-porss@nassjo.se

ES, IM, SA, Gymnasiesär

Kristina Adolfsson tel. 0380-51 88 74, kristina.adolfsson@nassjo.se

BA, Järnväg, EE, VF

Lisa Brink tel. 0380-51 87 94 lisa.brink@nassjo.se

BF, HA, EK, VO

Marie Gustafsson tel. 0380-51 83 71, marie.gustafsson@nassjo.se