Basket

Skolverket har gett Brinellgymnasiet tillstånd att starta en idrottsutbildning med inriktning basket. Första antagningen blir inför höstterminen 2017.

basket2

Ansökan

Ansökan ska vara inskickad senast 1 december. 

Steg 1:  Du ansöker till basketgymnasiet på Brinellgymnasiet genom att fylla i och skicka in en ansökningsblankett som du hittar på vår webbplats. Ansökan ska skickas in senast 1 december.

Steg 2:  Du ansöker till ett program på Brinellgymnasiet, där urval sker efter meritpoäng, hos din SYV på din skola senast 1 februari.

 

Kontaktperson

Anders Bergström
tel. 073 074 71 83
E-post: anders.bergstrom@nassjo.se

 

Informationshäfte Basket 

application/pdf Infohäfte - Basket (436,99 kB)

Beslutet gäller för fyra antagningsomgångar och utbildningen startar läsåret 2017/2018. Sammanlagt får utbildningen omfatta totalt 30 platser, vilket innebär att tio antagningsplatser kan erbjudas per läsår. 
Skolans basketträning ska i första hand ske i Brinellhallen på skolan. 

Vad är NIU?
Det finns två varianter av idrottsutbildningar på gymnasial nivå: riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU). Dessa riktar sig till elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala/regionala.

Specialidrott
Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar ge ämnet specialidrott. Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet får efter beslut av rektor dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går de här utbildningarna kan alltså läsa 700 poäng specialidrott.

Urval

De bedömningsområden som används vid antagning är framtagna av Riksidrottsförbundet och gäller vid NIU och RIG. Här tittar man på:

• idrottsspecifika kunskaper och färdigheter
• idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar
• sociala färdigheter och förutsättningar
• organisatoriska färdigheter och förutsättningar
• studieambition.

basket3