Ishockey

ishockey

Inom ramen för ditt individuella val kan du välja ishockey (200 p.)

Ansökan

Ansökan ska vara inskickad senast 1 februari 2018.

 

Instruktörer  

Ishockey
Anders Ottosson
0707-50 95 26
hgnassjo@telia.com

 

Infohäfte ishockey

application/pdf Infohäfte hockey (1,72 MB)

Kombinera idrott och studier  
Det går att kombinera en seriös idrottssatsning med fortsatt utbildning. På idrottsgymnasiet får du möjlighet att testa om talangen och orken räcker till för en fortsatt intensiv satsning på specialidrotten. Du får tillgång till bra anläggningar och högt kvalificerade tränare samtidigt som du kan fortsätta dina gymnasiestudier. Skulle inte satsningen räcka till ska du inte ha förlorat i studierna jämfört med icke idrottande kamrater. 

Idrottscentrum  
Brinells idrottscentrum stödjer en satsning för att utveckla elitsatsande idrottsungdomar och skapa bästa tänkbara miljöer för att kunna kombinera elitidrott och gymnasiestudier. Idag bedriver ca 190 elever sina studier med en kombinerad satsning på sin idrott och sina studier.

Huvudmål  

  • Att möjliggöra/underlätta kombinationen utbildning/elitidrott.
  • Att erbjuda kvantitativ och kvalitativ träning i en positiv och stimulerande idrottsmiljö.
  • Att förbereda inför en framtida elitkarriär.
  • Att utarbeta individuella mål för varje elev.
  • Att möjliggöra en idrottssatsning i hemma miljö, med fördelar som närhet till den egna föreningen, kamrater och hemmet med alla dess fördelar.

Kurser
 Under dina studieår, får du en möjlighet att utvecklas inom din idrott, där utbildningen är uppdelad i kurserna.
  · Idrotts och hälsa specialisering  1 (100p)
  · Idrotts och hälsa specialisering  2 (100p)

Specialidrotten ska anordnas inom ramen för den samlade skoldagen och schemamässigt fördelas med en aktivitet på skoltid under årskurs 1 och två aktiviteter per vecka under årskurs 2 och 3. Betyg erhålles i respektive kurs. Hänsyn ska tas till den enskilda elevens förutsättningar och verksamheten ska planeras och bedrivas därefter. Utbildningen är i första hand individuellt inriktad och syftar till att ge den enskilda spelaren en optimal utveckling.