Handels- och administrationsprogrammet
2018

HA 2

Kontaktpersoner

Arbetslagsledare
Ulrika Engström
0380 - 518239
ulrika.engstrom@nassjo.se

Studie- och yrkesvägledare
Marie Gustafsson
0380-51 83 71
marie.gustafsson@nassjo.se

Rektor
Anders Crona 
0380-51 88 79
anders.crona@nassjo.se  

Blogg om HA

För dig som är nyfiken på vad man pysslar med på handels- och administrationsprogrammet finns en blogg där eleverna som läser programmet berättar mer om detta. Eleverna skriver också om sin praktik och sina UF-företag. 

Till bloggen

Målsättning för oss på Handels- och administrationsprogrammet (HA) är att:

- ge dig de baskunskaper som krävs för arbete inom försäljning och ekonomi.
- utveckla din förmåga att arbeta på ett kreativt och serviceinriktat sätt.
- ge dig insikter i företagandets och det moderna arbetslivets villkor.
- ge förutsättningar för vidare studier på högskola eller yrkeshögskola.

I karaktärsämnena varvas teori och praktik. Vi arbetar till stor del i grupper för att praktisera samarbete och tadel av olika steg i grupprocessen. I samarbete med Ung Företagsamhet ges möjlighet att driva ett eget UF-företag. 

Inriktningar

På Brinellgymnasiet erbjuder vi två inriktningar på handels- och administrationsprogrammet, handel och service samt administrativ service. 

- Handel & Service

Butikssäljare, marknadsförare, säljsupport, ledare i butik, handlare och näthandlare är exempel på yrken och yrkesområden du kan söka dig till efter denna inriktning. Du utvecklar din förmåga som säljare, att arbeta kundorienterat och målinriktat. Du fördjupar dina kunskaper i marknadsföring och i att framställa informations- och reklammaterial. Du lär dig att exponera en vara på ett säljande sätt och att planera säljkampanjer och marknadsundersökningar. Du får grunderna i inköpsarbete i olika typer av företag. Du får mer kunskaper om hur man startar och underhåller en nätbutik.

- Administrativ service

Ekonomiassistent, redovisningsassistent, kundservice och reception samt personalassistent är exempel på yrken och yrkesområden du kan söka dig till efter denna inriktning. Du lär dig förstå hur enskilda individer och grupper fungerar ien organiserad verksamhet. Du lär dig förstå grupprocesser, hantera konflikter och vad det innebär att vara ledare. Du lär dig att planera och utföra ett arbete självständigt och tillsammans med andra. Du lär dig hantera anbud, beställningaroch att utforma presentations-och informationsmaterial i affärssammanhang.

APL

Genom 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) fördelat över alla läsåren, får du praktiskt tillämpa de kunskaper du fått i skolan.

Entreprenörskap och företagande - UF   

Under tredje året får du möjlighet att använda dina kunskaper genom att starta ett företag som du, tillsammans med andra, driver under ett år. Går företaget bra tillfaller vinsten dig och dina kamrater.

Stiftelsen Aktiestinsen Lennart Israelssons Gymnasiefond

Elever som läser handels- och administrationsprogrammet på Brinellgymnasiet har möjligheter att kontinuerligt söka stipendier ur denna fond. Stipendier kan sökas för exempelvis fältstudier och studieresor för individer, grupper och/eller klasser. 

Elever som väljer HA driver i åk 3 ett företag i UF:s regi. Företaget kan ansöka om startbidrag från stiftelsen.

Vidare studier

Du kan välja till kurser som ger dig grundläggande behörighet till vidarestudier.

Länkar

För mer information om yrken och karriärmöjligheter kan du besöka följande länkar:
www.karriarihandeln.se
www.svenskhandel.se