Introduktionsprogram
2018

im

Nå dina mål hos oss!

Kontakter
Studievägledare
Kristina Adolfsson
tel. 0380-51 88 74 
kristina.adolfsson@nassjo.se  

Rektor
Tobias Lindell
0380-51 88 45
tobias.lindell@nassjo.se

Varje elev har en individuell studieplan. Lärarna har fokus på att eleven ska lyckas med sina studier och undervisningen är individuellt anpassad. Efter att en elev har avslutat utbildningen på ett Introduktionsprogram ska eleven få ett gymnasieintyg. Gymnasieintyget ska visa vilken utbildning en elev erhållit. Samtliga betyg som eleven har uppnått ska också framgå av intyget.

Språkintroduktion - för dig som är nyanländ   

Är en utbildning som fokuserar på att lära dig som nyligen anlänt till Sverige det svenska språket. Tanken är att du sedan ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller någon annan utbildning.

Preparandutbildning  

Ska ge behörighet till ett nationellt program.Utbildningen är till för dig som gått ut grundskolanutan behörighet att söka till ett nationellt program.Utbildningen pågår i högst ett år.

Individuellt alternativ 

Riktar sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Den är tänkt att hjälpa dig vidare till ett nationellt program, yrkesintroduktion, någon annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.

Yrkesintroduktion

Vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet är att underlätta för dig att komma in på arbetsmarknaden eller att få behörighet till ett yrkesprogram.

Programinriktat individuellt val  

Är till för dig som har några men inte alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.Tanken är att du så snart som möjligt ska kunna antas till ett yrkesprogram. För att antas krävs att du har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk.Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.